Deel dit artikel

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst op basis van een dringende reden opzeggen. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd. De werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Dit betekent dat de werknemer per direct zijn baan verliest. Het ontslag op staande voet wordt doorgaans mondeling gegeven en vervolgens schriftelijk bevestigd. De werkgever heeft voor een ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Een werknemer die op staande voet is ontslagen, heeft geen recht op een uitkering. 

Voorwaarden bij ontslag op staande voet

Een werkgever die een werknemer op staande voet wilt ontslaan moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

  • Er moet sprake van een dringende reden zijn voor het ontslag;
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld zijn gegeven;
  • De dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld zijn. 

Indien de werkgever niet aan alle voorwaarden voldoet, kan de rechter het ontslag vernietigen. 

Ontslag op staande voet aanvechten 

Werknemer kan binnen twee maanden het ontslag op staande voet aanvechten. Binnen twee maanden na het gegeven ontslag moet de werknemer een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. In het verzoekschrift vraagt de werknemer de rechter om het ontslag te vernietigen en het dienstverband te doen herleven. Mocht de werknemer niet in dienst willen blijven bij de werkgever dan kan hij de rechter om een ontslagvergoeding vragen.

Ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet 

De werknemer kan de rechter in het verzoekschrift vragen om een transitievergoeding, billijke vergoeding en een vergoeding vanwege het onregelmatig gegeven ontslag (de zogeheten gefixeerde schadevergoeding). 

Casus over ontslag op staande voet

Een werknemer heeft op het werk fysiek geweld gebruikt en collega’s bedreigd. De werkgever heeft genoeg bewijs om deze misdragingen van werknemer aan te tonen. Desondanks heeft de rechter op basis van de omstandigheden van de werknemer geoordeeld dat de gedragingen van de werknemer onvoldoende ernstig zijn om als dringende reden voor ontslag op staande voet te kunnen aannemen. De rechter heeft dan ook werknemer een transitievergoeding toegewezen. Daarnaast heeft de rechter werknemer een vergoeding voor het onregelmatig gegeven ontslag toegekend omdat de werkgever bij het ontslag op staande voet geen opzegtermijn in acht heeft genomen en een billijke vergoeding, omdat de werkgever niet een minder zware sanctie heeft toegepast.

Vrijblijvend advies over onstlag op staande voet aanvechten?

STUUR WHATSAPP BERICHT
BEL DIRECT 0633420565

Meer informatie voor werknemers