Bedankt voor uw bericht. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bedankt voor uw bericht. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Arbeidsrecht Amsterdam
Advocatenkantoor Kouvarnta

Rijnstraat 9 H
1078 PT AMSTERDAM

T: 020-3584207 en 06-33420565
F: 020-3584219
I:www.advocatenkantoorkouvarnta.nl

Disclaimer – De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.


U heeft een e-mail verzonden vanuit het contactformulier op Arbeidrecht Amsterdam https://www.arbeidsrechtamsterdam.nl