FAQ items aan het laden...

Blog

Home » Blog
Blog2020-10-13T12:59:54+00:00
1210 2020

Ik heb een beëindigingsovereenkomst ontvangen, wat nu?

By |maandag 12 oktober 2020|Categorieën: Werknemers|Label: , , |

Wanneer u een beëindigingsovereenkomst ontslag ontvangt, is dit meestal geen reden om verheugd te zijn. Soms wordt er voor een beëindigingsovereenkomst ook wel een andere naam gebruikt. Er wordt dan gesproken van een vaststellingsovereenkomst. Het betekent dat uw werkgever de samenwerking met u wil stoppen en dat u doorgaans met een uitkoopsom wordt weggestuurd. Nu bent u natuurlijk niet verplicht om zo’n overeenkomst direct te ondertekenen. Veel verstandiger is het om hem eerst eens te laten lezen door een arbeidsrechtjurist. Heeft u al een handtekening gezet? Kijk dan [...]

204 2020

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

By |donderdag 2 april 2020|Categorieën: Werknemers|Label: |

De rechten en plichten van een werknemer zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hieronder worden de belangrijkste rechten en plichten van een werknemer uiteengezet. Werk verrichten Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever. Loon Een werknemer heeft recht op salaris. Iedere werknemer van 21 jaar en ouder heeft recht op [...]

204 2020

Het ontslag op staande voet aanvechten

By |donderdag 2 april 2020|Categorieën: Werknemers|Label: , , |

Ontslag op staande voet Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst op basis van een dringende reden opzeggen. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd. De werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Dit betekent dat de werknemer per direct zijn baan verliest. Het ontslag op staande voet wordt doorgaans mondeling gegeven en vervolgens schriftelijk bevestigd. De werkgever heeft voor een ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Een werknemer die op staande voet is ontslagen, heeft geen recht op een uitkering.  Voorwaarden [...]

3003 2020

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij ziekte?

By |maandag 30 maart 2020|Categorieën: Werknemers|Label: , |

Loon bij ziekte Is een werknemer niet in staat om arbeid te verrichten vanwege ziekte? Dan heeft de werknemer in het eerste ziektejaar recht op 70% van zijn loon en minimaal op het minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft een werknemer recht op minimaal 70% van het loon. De werkgever is bij het tweede ziektejaar niet verplicht om aan het minimumloon te voldoen. Dit geldt niet voor mensen die van het UWV ziekengeld ontvangen of als uitzendkracht werken. Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loon tot [...]

2611 2018

Het ontslag op staande voet

By |maandag 26 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Label: |

Ontslag op staande voet is het meest ingrijpende middel dat de werkgever heeft om een einde te maken aan het dienstverband. Dit middel heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer. Zo kan werknemer geen aanspraak meer maken op een WW-uitkering. Onder welke omstandigheden is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Uitgangspunt Het ontslag op staande voet is gerechtvaardigd indien werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende redenen. Hierbij moet worden gedacht aan ernstige misdragingen op het werk, zoals diefstal, fraude en werkweigering. De vraag of een ontslag op staande [...]

2511 2018

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

By |zondag 25 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Label: , |

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 januari 2015 dat het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan bij overeenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Uitzondering Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomt Op deze hoofdregel is een uitzondering die van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op of na 1 januari 2015. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen zijn, als de noodzaak hiervan voldoende is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk [...]

Wilt u ook advies of een gratis intakegesprek?

Neem contact op en plan direct een gratis gesprek in

Neem contact op
Go to Top