Het ontslag op staande voet

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]O[/fusion_dropcap]ntslag op staande voet is het meest ingrijpende middel dat de werkgever heeft om een einde te maken aan het dienstverband. Dit middel heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer. Zo kan werknemer geen aanspraak meer maken op een WW-uitkering. Onder welke omstandigheden is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Uitgangspunt Het ontslag op staande voet is gerechtvaardigd indien werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende redenen. Hierbij moet worden gedacht aan ernstige misdragingen op het werk, zoals diefstal, fraude en werkweigering. De vraag of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, kan afhankelijk zijn van de bijzondere en individuele omstandigheden van de werknemer. Dit blijkt uit het arrest van het [...]

Door |2021-02-17T11:09:32+00:00maandag 26 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: |

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]M[/fusion_dropcap]et de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 januari 2015 dat het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan bij overeenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Uitzondering Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomt Op deze hoofdregel is een uitzondering die van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op of na 1 januari 2015. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen zijn, als de noodzaak hiervan voldoende is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan worden opgemaakt dat dit een zware [...]

Door |2024-01-14T14:12:29+00:00zondag 25 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: , |

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]D[/fusion_dropcap]e aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk informeert of deze wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Uitzonderingen op de aanzegplicht De aanzegplicht is alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarbij het einde op een kalenderdatum is gesteld. Zo is de aanzegplicht niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de duur van een project, waarbij de arbeidsovereenkomst niet eindigt op een bepaalde kalenderdatum. Daarnaast geldt de aanzegplicht niet voor arbeidsovereenkomsten met een duur korter dan zes maanden en voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Aanzegplichtboete Mocht de werkgever niet hebben voldaan aan de aanzegplicht, [...]

Door |2021-02-17T11:11:50+00:00maandag 19 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: , |
Ga naar de bovenkant