Disclaimer

E-mail

U kunt Advocatenkantoor Kouvarnta tevens via e-mail bereiken. Het transport van e-mailberichten is echter nimmer 100% veilig. Indien u vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar Advocatenkantoor Kouvarnta versturen, dan accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties

Advocatenkantoor Kouvarnta biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Weliswaar neemt Advocatenkantoor Kouvarnta de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, maar zij kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garandeert Advocatenkantoor Kouvarnta dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Kouvarnta kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Kouvarnta Advocatuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Advocatenkantoor Kouvarnta geen zeggenschap heeft. Advocatenkantoor Kouvarnta geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Advocatenkantoor Kouvarnta de inhoud daarvan sponsort of onderschrijft.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door Advocatenkantoor Kouvarnta worden gewijzigd. Op Advocatenkantoor Kouvarnta rust echter geen verplichting om de informatie op de website actueel te houden. Een juridisch advies is op maat gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval. Daarnaast verandert de wetgeving continue. De op deze website verstrekte informatie dient dan ook niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Alvorens u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raadt Advocatenkantoor Kouvarnta u aan contact met haar op te nemen. Heeft u naar aanleiding van de informatie op de website vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Kouvarnta.