FAQ items aan het laden...
Expats2022-03-23T15:42:32+00:00

Expats

Ondersteuning arbeidsrecht voor expats

Werkt u als expat in Nederland of bent u een Nederlandse expat die uitgezonden wordt naar het buitenland? Dan staat u een spannende tijd te wachten. U gaat een nieuw land en een nieuwe cultuur tegemoet, maar ook nieuwe regels. Daarom wilt u, voordat u dit avontuur begint, dat alles juridisch goed is geregeld. Het goede nieuws is dat u op onze pagina bent beland. Bij Arbeidsrecht Amsterdam staan we expats en werkgevers graag juridisch bij met het opstellen en aangaan van een arbeidsovereenkomst, maar ook bij het beëindigen ervan en bij geschillen over de ziektewet, de WIA- en de WW-uitkering, de 30%-regeling en de re-integratie.

Dreigend ontslag

Heeft u vernomen dat uw werkgever u wil ontslaan? Dan zit u mogelijk met veel vragen. Zo kunt u zich afvragen of u na uw ontslag als expat recht heeft op een ontslagvergoeding en/of een werkloosheidsuitkering. Het is dan ook belangrijk om te weten wat uw rechten zijn wanneer een (dreigend) ontslag zich voordoet. Bij Arbeidsrecht Amsterdam hebben we de nodige juridische kennis en ervaring. Dus, heeft u een arbeidsrechtelijk probleem of dreigt een arbeidsrechtelijk probleem zich voor te doen? Wij helpen u graag!

Geschillen over de ziektewet, WIA- en WW-uitkering

Op basis van de Ziektewet blijft uw salaris ontvangen terwijl u afwezig bent vanwege ziekte. Maar als werknemer krijgt u uw salaris niet zomaar bij ziekte. Net als uw werkgever heeft u re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het doel van re-integratie is om u zo snel mogelijk opnieuw gedeeltelijk of volledig aan het werk te krijgen. Over de re-integratie kunnen geschillen ontstaan. Zo kan uw loon worden stopgezet als u in het kader van uw re-integratie een andere functie weigert te vervullen of kunnen uw re-integratiemogelijkheden en gezondheidsklachten door uw werkgever worden genegeerd. De Ziektewet eindigt na maximaal 104 weken.

De WIA-uitkering is onderverdeeld in een IVA-uitkering en WGA-uitkering. U heeft recht op een IVA-uitkering als u vanwege ziekte nauwelijks of geen inkomen heeft. De WGA-uitkering is onderverdeeld in loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering en in vervolguitkering. U heeft recht op een WIA-uitkering als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen in het jaar voorafgaande aan de werkloosheid. Bij Arbeidsrecht Amsterdam nemen we uw zorgen weg door geschillen op te lossen.

expat-banner-30procent-regeling

Wat is een 30%-regeling?

De 30%-regeling is een belastingvrijstelling die van toepassing is op expats die door Nederlandse werkgevers worden geworven. Maar ongeacht uit welk land en werelddeel u afkomstig bent, u moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze vrijstelling met succes te krijgen. Bij Arbeidsrecht Amsterdam weten we of u mogelijk hiervoor in aanmerking komt en helpen we u graag door het proces heen.

Waarom is de 30%-regeling belangrijk voor expats?

De 30%-regeling is een belastingvrijstelling die van toepassing is op expats die door Nederlandse werkgevers worden geworven. Maar ongeacht uit welk land en werelddeel u afkomstig bent, u moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze vrijstelling met succes te krijgen. Bij Arbeidsrecht Amsterdam weten we of u mogelijk hiervoor in aanmerking komt en helpen we u graag door het proces heen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst beëindigen?2022-03-21T13:52:12+00:00

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen met een door het UWV verleende ontslagvergunning, een ontbindingsvonnis van de kantonrechter, een beëindigingsovereenkomst of op basis van ontslag op staande voet waarbij u zich aantoonbaar schuldig zou moeten hebben gemaakt aan een dringende reden.

Mijn werkgever wil mijn salaris verlagen, mijn werktijden wijzigen of anderszins mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen: mag dat?2022-03-21T13:51:29+00:00

Uw werkgever mag de arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig wijzigen, zelfs als er een wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. Er zal eerst een belangenafweging opgemaakt moeten worden tussen het belang van uw werkgever dat gemoeid is met de wijziging en uw eigen belang.

Waar heb ik als werknemer minimaal recht op aan loon en vakantiedagen?2022-03-21T13:50:48+00:00

De Nederlandse wetgeving voorziet in een minimumloon en in een minimum aantal vakantie-uren per jaar voor werknemers.

Welk recht is van toepassing op mijn arbeidsovereenkomst?2022-03-21T13:50:07+00:00

Dat hangt van verschillende factoren af zoals van uw arbeidsovereenkomst en het land waar de arbeid wordt verricht.

Wat zijn rechtsgronden voor ontslag?2022-03-21T13:49:18+00:00

Dat kunnen economische redenen zijn, bedrijfsverhuizing, reorganisatie en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat is een transitievergoeding?2022-03-21T13:48:30+00:00

Dit is een vergoeding waar u recht op heeft bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij u zelf ontslag heeft genomen of zich schuldig heeft gemaakt aan verwijtbaar gedrag.

Arbeidrecht Amsterdam

Neem vrijblijvend contact op met Arbeidsrecht Amsterdam.

Heeft u een arbeidsrechtelijk probleem? Neem dan contact op met Arbeidsrecht Amsterdam voor een eerstelijns juridisch advies. U kunt dan kosteloos bij Arbeidsrecht Amsterdam terecht met een simpele vraag of een juridisch probleem. U kunt op verschillende manieren vrijblijvend contact opnemen met Arbeidsrecht Amsterdam.

Neem contact op

Arbeidsrecht Amsterdam staat u graag te woord.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen

vul je naam in
vul je achternaam in
Vul je telefoonnummer in
Vul je bericht in
Privacy
Ga naar de bovenkant