Deel dit artikel

[fusion_dropcap boxed=”yes” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#1b154a”]M[/fusion_dropcap]et de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 januari 2015 dat het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan bij overeenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Uitzondering Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomt

Op deze hoofdregel is een uitzondering die van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op of na 1 januari 2015. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen zijn, als de noodzaak hiervan voldoende is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan worden opgemaakt dat dit een zware toets is. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Limburg d.d. 01-10-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9246

Casus Concurrentiebeding Bepaalde Tijd

In deze zaak ging het om een werknemer die op 1 augustus 2017 in dienst is getreden bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst van één jaar. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen die werknemer ervan weerhoudt om binnen 24 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op welke wijze dan ook werkzaam te zijn in het werkgebied van de werkgever. Volgens de werkgever zou de werknemer over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden beschikken die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de werkgever mochten deze in handen van concurrerende bedrijven komen.

De overweging

De kantonrechter stelt voorop dat in het geval er een concurrentiebeding wordt opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dit deugdelijk gemotiveerd moet zijn. De kantonrechter heeft bepaald dat in deze zaak aan de motiveringsplicht niet is voldaan. Zo heeft werkgever de zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende geconcretiseerd en de noodzakelijkheid van het concurrentiebeding onvoldoende toegelicht. De kantonrechter heeft dan ook bepaald dat werknemer aan het concurrentiebeding niet kan gehouden worden.

Conclusie

Deze uitspraak laat het belang van een goed gemotiveerd concurrentiebeding zien. De eisen die hieraan worden gesteld zijn erg streng. Een algemene motivering als “werknemer beschikt over relevante kennis en gevoelige bedrijfsinformatie” is dan ook onvoldoende. Het concurrentiebeding moet verder geconcretiseerd en uitgewerkt worden om tot de conclusie te kunnen leiden dat dit noodzakelijk is voor werkgever.

Advies

Werkgever, bij het opstellen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft u concreet aan wat de noodzaak hiervan is en welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hiermee worden gediend.

Heeft u vragen over de geldigheid van een concurrentiebeding? Neem dan vrijblijvend contact op met Arbeidsrecht Amsterdam op 020-3584207 of via het contactformulier.

Wordt u geconfronteerd of dreigt er een conflict te ontstaan met betrekking tot een concurrentiebeding?

Neem dan vrijblijvend contact op met Arbeidsrecht Amsterdam

Neem contact op