Deel dit artikel

[fusion_dropcap boxed=”yes” boxed_radius=”” class=”” id=”” color=”#1b154a”]O[/fusion_dropcap]ntslag op staande voet is het meest ingrijpende middel dat de werkgever heeft om een einde te maken aan het dienstverband. Dit middel heeft aanzienlijke gevolgen voor de werknemer. Zo kan werknemer geen aanspraak meer maken op een WW-uitkering. Onder welke omstandigheden is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Uitgangspunt

Het ontslag op staande voet is gerechtvaardigd indien werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende redenen. Hierbij moet worden gedacht aan ernstige misdragingen op het werk, zoals diefstal, fraude en werkweigering. De vraag of een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, kan afhankelijk zijn van de bijzondere en individuele omstandigheden van de werknemer. Dit blijkt uit het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:120.

Casus

In deze zaak heeft werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten met werkgever voor onbepaalde tijd voor 40 uur per week. De werknemer komt regelmatig te laat op het werk en verschijnt soms hele dagen niet. De werkgever heeft hiervoor aan de werknemer een officiële waarschuwing gegeven. Hierin wordt werknemer erop gewezen dat hij bij herhaling op staande voet zal worden ontslaan.

Enkele maanden later wordt werknemer in zijn huis mishandeld. De dag daarna bericht de werknemer de werkgever over de situatie en dat hij eerst aangifte zal doen bij de politie alvorens hij het werk zal hervatten. Hierna verschijnt werknemer twee dagen lang niet op het werk. Hierna ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet.

De overweging

Is het ontslag op staande voet in deze zaak gerechtvaardigd? Ligt er aan het gegeven ontslag op staande voet een dringende reden ten grondslag? Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. De werkgever was op de hoogte van de bijzondere en individuele omstandigheden van de werknemer die ertoe hebben geleid dat hij niet op het werk was verschenen en dat de werkgever naar een te zwaar middel heeft gegrepen. In dit geval prevaleren de bijzondere en individuele omstandigheden van werknemer boven het belang van de werkgever.

Conclusie

Uit dit arrest blijkt dat of sprake is van een dringende reden voor ontslag afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de bijzondere en individuele omstandigheden van werknemer.

Advies en Contact

Werkgever, overweegt u uw werknemer op staande voet te ontslaan? Werknemer, dreigt u op staande voet te worden ontslagen of bent u op staande voet ontslagen? Neem dan vrijblijvend contact op met Arbeidsrecht Amsterdam op 020-3584207 of vul het contactformulier in.

Bent u op staande voet ontslagen of dreigt u op staande voet te worden ontslagen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Arbeidsrecht Amsterdam.

Neem contact op