Deel dit artikel

Wanneer u een beëindigingsovereenkomst ontslag ontvangt, is dit meestal geen reden om verheugd te zijn. Soms wordt er voor een beëindigingsovereenkomst ook wel een andere naam gebruikt. Er wordt dan gesproken van een vaststellingsovereenkomst. Het betekent dat uw werkgever de samenwerking met u wil stoppen en dat u doorgaans met een uitkoopsom wordt weggestuurd. Nu bent u natuurlijk niet verplicht om zo’n overeenkomst direct te ondertekenen. Veel verstandiger is het om hem eerst eens te laten lezen door een arbeidsrechtjurist. Heeft u al een handtekening gezet? Kijk dan snel of er al twee weken zijn verstreken. Binnen die termijn kunt u namelijk uw handtekening nog herroepen.

Is de ontvangen beëindigingsovereenkomst gunstig voor mij?

De belangen van u als werknemer zijn tegengesteld aan die van uw werkgever. Een nette afvloeiingsregeling met een flink bedrag is het minste waar u op hoopt. Uw werkgever zal waarschijnlijk proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Ligt de vaststellingsovereenkomst in het verlengde van een arbeidsconflict, dan zal de werkgever waarschijnlijk nogal karig zijn. Ligt er een andere reden aan ten grondslag, dan valt het met de schraalheid van de afvloeiingsregeling misschien nog mee.

Wat kan een arbeidsadvocaat voor mij doen?

Een arbeidsrechtadvocaat is een jurist die zich als advocaat gespecialiseerd heeft in arbeidszaken. Leest een arbeidsrechtadvocaat met zakelijke blik de vaststellingsovereenkomst door, dan wordt direct duidelijk of onderhandelen over de voorwaarden voldoende perspectief biedt. Is dit het geval, dan kunt u besluiten om samen met uw arbeidsrechtadvocaat in overleg te treden met uw werkgever. Misschien klopt de regeling niet of staan er onduidelijkheden in. Wellicht is ook het aangeboden geldbedrag (veel) te laag. De arbeidsrechtadvocaat zal proberen om de kosten voor juridische hulp neer te leggen bij de werkgever.

Gaat het alleen om geld?

Nee, het gaat bij een goede vaststellingsovereenkomst zeker niet alleen om geld. Voor uw verdere loopbaan is het ook van belang om een mooi getuigschrift mee te krijgen. Daarnaast is het voor u een waardevolle belofte als uw werkgever zich zal opstellen als een goede referentie. Uw WW-rechten moeten niet in het gedrang komen, dus ook hiervoor is een juiste woordkeus op zijn plaats. Zo moet uit de beëindigingsovereenkomst duidelijk blijken, dat sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. Moeten er nog vakantiedagen en verlofuren worden uitbetaald, dan dient dit ook goed te worden omschreven. Misschien speelt er nog een concurrentie, studie- en boetebeding? Nu uw dienstbetrekking op zo’n onverwachte manier eindigt, zijn daar wellicht ook afwijkende afspraken over te maken. Bent u van het werk vrijgesteld, dan moeten ook de loondoorbetaling en opzegtermijn nauwkeurig in de beëindigingsovereenkomst staan omschreven.

Wat doet de arbeidsrechtadvocaat als overleg niet lukt?

Soms komen partijen er met overleg niet uit. Dan staat altijd nog de ontslagprocedure bij de kantonrechter open. Dit is voor de werkgever een tijdrovende procedure, die ook de nodige kosten met zich mee brengt. Bovendien bestaat er voor de werkgever het risico dat de rechter het ontslag niet accepteert. Dergelijke overwegingen zullen ook inzet zijn bij de onderhandelingen die u en de arbeidsrechtadvocaat met de werkgever gaan voeren. Gaat u akkoord met een hogere uitkoopsom, dan wordt een procedure bij de kantonrechter wellicht overbodig.

STUUR WHATSAPP BERICHT

Meer informatie voor werknemers