Deel dit artikel

Als uw werkgever dreigt failliet te gaan, dan zijn er zoveel schulden dat het bedrijf waarschijnlijk niet kan blijven bestaan. Voor u is dat ingrijpend: u dreigt uw baan en daarmee uw inkomen, te verliezen. Mogelijk heeft u al een periode geen loon ontvangen. Wat kunt u in deze situatie doen en wat zijn uw rechten en plichten?

Als u geen loon ontvangt, maar uw werkgever is nog niet failliet verklaard, dan kunt u het loon eisen bij uw werkgever. Stuur een aangetekende brief aan uw werkgever waarin u hem verzoekt om het nog niet betaalde loon alsnog te betalen. Als uw werkgever niet reageert of als uw werkgever aangeeft dat hij het loon niet kan betalen, dan kunt u bij het UWV een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen. Het UWV onderzoekt vervolgens of er sprake is van blijvende betalingsonmacht en of u recht heeft op deze uitkering.

Mijn werkgever dreigt failliet te gaan: welke rechten heb ik?

Als uw werkgever de schulden niet meer kan voldoen, dan kan het faillissement worden aangevraagd door uw werkgever of de schuldeisers. Als blijkt dat uw werkgever de schulden niet kan betalen, dan verklaart de rechter uw werkgever failliet. Daarnaast benoemt hij een curator. Na het faillissement gaan de bevoegdheden van de werkgever over naar de curator. De curator handelt het faillissement af.

Als uw werkgever failliet is verklaard, dan kan de curator uw contract opzeggen. De opzegtermijn bij faillissement is maximaal 6 weken. Hierbij hoeft de curator geen rekening te houden met opzegverboden. Zo kan de curator ook als uw ziek of zwanger bent, uw contract opzeggen. De curator hoeft geen goedkeuring bij het UWV of de rechter aan te vragen voor het ontslag. U heeft recht op salaris tot het einde van de opzegtermijn. De curator bepaalt of u in deze periode moet blijven werken.

Mijn loon is niet volledig betaald

Als een werkgever failliet wordt verklaard, zijn de lonen vaak niet volledig voldaan of de curator kan uw loon niet betalen. U kunt dan een beroep doen op de loongarantieregeling bij het UWV. Het UWV neemt de loonbetalingsverplichtingen van uw werkgever over. U heeft recht op de betaling van de loonachterstanden over 13 weken voorafgaand aan het faillissement en het loon vanaf de datum van het faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Aan het einde van de opzegtermijn kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV als u nog geen nieuwe baan heeft gevonden.

Heeft u loonvorderingen over een periode langer dan 13 weken voorafgaand aan het faillissement of heeft u pensioenpremies tegoed, dan kunt u een vordering indienen bij de curator. Echter, de kans is klein dat u dit bedrag ontvangt omdat andere schuldeisers, waaronder de Belastingdienst voorrang heeft. Dat betekent dat er voor andere schuldeisers weinig of geen geld overblijft.

Dreigt uw werkgever failliet te gaan en wilt u weten wat u kunt doen in deze situatie? Neem dan contact op Arbeidsrecht Amsterdam

STUUR WHATSAPP BERICHT

Meer informatie voor werknemers