Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]D[/fusion_dropcap]e aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk informeert of deze wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Uitzonderingen op de aanzegplicht De aanzegplicht is alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarbij het einde op een kalenderdatum is gesteld. Zo is de aanzegplicht niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de duur van een project, waarbij de arbeidsovereenkomst niet eindigt op een bepaalde kalenderdatum. Daarnaast geldt de aanzegplicht niet voor arbeidsovereenkomsten met een duur korter dan zes maanden en voor uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding. Aanzegplichtboete Mocht de werkgever niet hebben voldaan aan de aanzegplicht, [...]