Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]M[/fusion_dropcap]et de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 januari 2015 dat het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan bij overeenkomsten die worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Uitzondering Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomt Op deze hoofdregel is een uitzondering die van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn op of na 1 januari 2015. Een concurrentiebeding mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen zijn, als de noodzaak hiervan voldoende is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan worden opgemaakt dat dit een zware [...]

Door |2024-01-14T14:12:29+00:00zondag 25 november 2018|Categorieën: Werkgevers, Werknemers|Tags: , |

Moet werknemer eenzijdige wijziging functie accepteren?

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]E[/fusion_dropcap]en werkgever kan zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, het recht voorbehouden om de arbeidsvoorwaarden later te wijzigen of in te trekken. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding en wordt schriftelijk bepaald in de arbeidsovereenkomst. Vereisten wijzigingsbeding Een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding maakt een kans wanneer de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarden dat dit boven het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, prevaleert. Uitgangspunt Weliswaar blijkt uit het arrest ‘Van der Lely/Taxi Hofman’ dat een werknemer verplicht is om in te stemmen met een redelijke functiewijziging vanwege gewijzigde omstandigheden, maar het doorvoeren van een wijziging in [...]

Door |2024-01-14T14:14:53+00:00vrijdag 23 november 2018|Categorieën: Werknemers|Tags: , |
Ga naar de bovenkant