Het ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst op basis van een dringende reden opzeggen. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd. De werkgever hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Dit betekent dat de werknemer per direct zijn baan verliest. Het ontslag op staande voet wordt doorgaans mondeling gegeven en vervolgens schriftelijk bevestigd. De werkgever heeft voor een ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Een werknemer die op staande voet is ontslagen, heeft geen recht op een uitkering.  Voorwaarden bij ontslag op staande voet Een werkgever die een werknemer op staande voet wilt ontslaan moet aan een aantal voorwaarden voldoen.  Er moet sprake van een dringende [...]