Tarieven

Tarieven Pro Deo Arbeidsrecht Amsterdam vindt het belangrijk om ook minder vermogenden juridisch bij te staan. Arbeidsrecht Amsterdam helpt dan ook graag werknemers op basis van een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. Bij arbeidsconflicten heeft de wetgever bepaald ter bescherming van een (kwetsbare) werknemer dat er geen financiële drempels mogen bestaan om zich te kunnen voorzien van juridische bijstand van een advocaat bij arbeidsconflicten. Het is daarom mogelijk dat Arbeidsrecht Amsterdam u op basis van een toevoeging juridisch bijstaat. Tijdens het intakegesprek zal hierin nader worden ingegaan. Voor verdere informatie over de inkomens- en vermogensnormen die voor de gesubsidieerde rechtsbijstand gelden kunt u de website van de [...]