Moet werknemer eenzijdige wijziging functie accepteren?

[fusion_dropcap boxed="yes" boxed_radius="" class="" id="" color="#1b154a"]E[/fusion_dropcap]en werkgever kan zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, het recht voorbehouden om de arbeidsvoorwaarden later te wijzigen of in te trekken. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding en wordt schriftelijk bepaald in de arbeidsovereenkomst. Vereisten wijzigingsbeding Een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding maakt een kans wanneer de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarden dat dit boven het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, prevaleert. Uitgangspunt Weliswaar blijkt uit het arrest ‘Van der Lely/Taxi Hofman’ dat een werknemer verplicht is om in te stemmen met een redelijke functiewijziging vanwege gewijzigde omstandigheden, maar het doorvoeren van een wijziging in [...]