Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer bij ziekte?

Loon bij ziekte Is een werknemer niet in staat om arbeid te verrichten vanwege ziekte? Dan heeft de werknemer in het eerste ziektejaar recht op 70% van zijn loon en minimaal op het minimumloon. In het tweede ziektejaar heeft een werknemer recht op minimaal 70% van het loon. De werkgever is bij het tweede ziektejaar niet verplicht om aan het minimumloon te voldoen. Dit geldt niet voor mensen die van het UWV ziekengeld ontvangen of als uitzendkracht werken. Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loon tot de vervaldatum van het tijdelijke arbeidsovereenkomst. Mocht de werknemer zich niet houden aan de controlevoorschriften en/of weigeren passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever het loon [...]