Deel dit artikel

Als u zich ziek meldt bij uw werkgever, wordt deze ziekmelding doorgegeven aan de bedrijfsarts van uw werkgever. Soms volgt al vrij snel een controle, maar als u wat langer ziek blijft wordt u na verloop van tijd door de bedrijfsarts opgeroepen. U dient dan bij de bedrijfsarts op het spreekuur te verschijnen. Bent u aan de beurt, dan stapt u vanuit de wachtkamer de spreekkamer van de bedrijfsarts binnen. De bedrijfsarts zal u een aantal vragen stellen en eventueel een lichamelijk onderzoek doen. Bent u voor uw ziektebeeld al bij een andere behandelaar geweest, dan zal de bedrijfsarts u toestemming vragen om daar de medische gegevens op te vragen. Op basis van uw spreekuurbezoek en de opgevraagde gegevens komt de bedrijfsarts uiteindelijk zelf tot een oordeel omtrent uw belastbaarheid.

Uw mening en die van de bedrijfsarts botsen

Meestal zal het oordeel van de bedrijfsarts overeenkomen met wat u al zo ongeveer had verwacht. Maar het kan ook gebeuren dat uw beider meningen botsen. U vindt bijvoorbeeld dat u ziek bent, maar de bedrijfsarts vindt dit niet. Tussen deze twee uitersten van onenigheid zijn natuurlijk ook allerlei tussenvormen denkbaar. Maar wat moet u nu doen? Wettelijk is het oordeel van de bedrijfsarts bindend. Dus als de bedrijfsarts van mening is dat u weer aan het werk kunt, dient u hier gehoor aan te geven. Doet u dit niet, dan mag uw werkgever stoppen met het betalen van salaris. Om uzelf tegen zo’n situatie te beschermen, is het van groot belang om uw mening te laten toetsen door een verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wat is uw formele positie bij het UWV?

In formele bewoordingen stapt u naar de verzekeringsarts van het UWV toe omdat het met de re-integratie in het eigen werk niet goed loopt. De bedrijfsarts heeft een oordeel gegeven dat in uw ogen onjuist is. De partij waarmee u hierdoor arbeidsrechtelijk in botsing bent gekomen is uw eigen werkgever. De verzekeringsarts doet een eigen onderzoek en kijkt eerst of u volgens hem of haar in staat bent om uw eigen werk weer volledig te gaan doen. Ook onderzoekt de verzekeringsarts of u zelf genoeg heeft gedaan om uw re-integratie te bevorderen. Verder wordt er gekeken naar eventueel aangepast werk en naar de rol van de werkgever in het geheel.

Overleg voeren of een loonvordering instellen

Het oordeel dat de verzekeringsarts van het UWV over uw belastbaarheid velt, mag niet worden gezien als een bindend advies. U kunt er dan ook geen bezwaarschrift tegen indienen. Maar het advies van de verzekeringsarts kan u wél helpen bij de rechter. Vooral wanneer uw werkgever al is begonnen met het inhouden van het loon en de verzekeringsarts heeft geoordeeld dat u terecht nog niet op het werk was verschenen. De rechter zal bij de loonvordering die u dan instelt waarde hechten aan dit deskundigenoordeel. Maar misschien hoeft het niet direct tot een rechtszaak te komen. Arbeidsrecht Amsterdam gaat liever eerst voor u het gesprek met uw werkgever aan. Soms zijn zaken dan snel geregeld en is een rechtszaak niet meer nodig. Is overleg met uw werkgever niet voldoende, dan is de stap naar de rechter een mogelijkheid.

Om uw zaak succesvol te laten verlopen, kunt u altijd een beroep doen op Arbeidsrecht Amsterdam.

STUUR WHATSAPP BERICHT

Meer informatie voor werknemers